Radiowizjografia
 
Jedną z najważniejszych i najbardziej oczywistych korzyści płynących z wykorzystania radiowizjografii jest możliwość natychmiastowego uzyskania wyniku badania na monitorze komputera. Dzięki temu wyeliminowana zostaje czasochłonna obróbka kliszy. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że wykorzystanie detektorów o wyższej niż w przypadku tradycyjnej aparatury RTG czułości, znacznie zmniejsza dawkę docierającego do pacjenta promieniowania. Stąd wykonywanie zdjęć RTG nie stanowi już zagrożenia dla pacjenta.
 
Radiowizjografia pozwala na szybkie wykonanie zdjęć RTG zębowych
 
Powstający w wyniku badania RVG cyfrowy obraz może być poddany wielokrotnej, dostosowanej do potrzeb konkretnego procesu diagnostycznego, obróbce. Zmiana kontrastu, jasności, powiększenia – to wszystko pozwala uzyskać najwyższej jakości wynik badania, który jest pomocny w postawieniu prawidłowej diagnozy. Cyfrowy obraz ulega automatycznej archiwizacji, można go łatwo i szybko odszukać w komputerowej bazie danych, w razie potrzeby – przesłać mailem do pacjenta.