Odbudowa kości pod implanty


Odbudowa kości pod implanty – metody zabiegów umożliwiających wszczepienie implantów stomatologicznych. Przypadki, w których odbudowa kości staje się niezbędna nie tylko ze względów estetycznych, ale i ze względów zdrowotnych.
 

Kiedy konieczna jest odbudowa kości?


Odbudowa kości pod implanty jest bardzo często procedurą, konieczną do tego aby stworzyć warunki dla wszczepianego implantu stomatologicznego. Pacjenci zainteresowani tą formą odbudowy braków zębowych są w Klinice Perfect Smile starannie badani podczas wizyty konsultacyjnej. Wykonanie badania 3D CBCT jest diagnostycznie bezcenne i pozwala za każdym razem, co do ułamka milimetra, ocenić lożę kostną pod implant. W przypadku stwierdzenia deficytu tkanki kostnej zachodzi potrzeba uzupełnienia utraconej tkanki kostnej poprzez odbudowę kości, którą można przeprowadzić w zależności od sytuacji – albo jednoczasowo, razem z wszczepieniem implantu dentystycznego, gdy rozmiar defektu na to jeszcze pozwala, albo przeprowadza się zabieg odbudowy 3 miesiące do 9 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem implantu, gdy deficyt jest bardzo duży.
 

Tkanka kostna po usunięciu zęba przestaje podlegać stymulacji bez obciążenia zgryzowego. Zachowuje się ona podobnie jak tkanka mięśniowa, która bez ćwiczeń zanika. Jest to istotna informacja przy planowaniu usunięcia zniszczonego zęba i zastąpienia go implantem. Po pierwszym roku od usunięcia zanika bardzo duża objętość tkanki kostnej. Planowanie implantacji po kilku lub kilkunastu latach od utraty zęba w większości przypadków wiąże się z koniecznością odbudowy kości. Ideałem jest zatem wprowadzenie implantu dentystycznego po okresie 3-4 miesięcy od usunięcia zęba. Pozwala to najczęściej zachować pierwotne warunki objętościowe loży pod implant, dzięki czemu odbudowa kości nie jest potrzebna. Bardzo często implantolodzy decydują się na tzw. socket preservation – umieszczenie biomateriału kościozastępczego w zębodole po usuniętym zębie celem zabezpieczenia tkanki kostnej przed zanikiem.
 
Każdy przypadek deficytu tkanki kostnej jest inny i wiąże się często z koniecznością wdrożenia innej procedury odbudowy kości pod implanty. Podstawową zasadą jest stworzenie odpowiednich warunków w tkance kostnej, aby wprowadzony implant był nią otoczony z wszystkich stron. Gwinty implantu, które w jego części szczytowej bywają obnażone, przy występujących deficytach tkanki kostnej, muszą zostać przykryte preparatami do augmentacji lub kością autogenną. To wszystko przed zaszyciem zostaje przykryte odpowiednią membraną.